O nás

1921 – První česká továrna Glanzstoff byla založena v Lovosicích, konkrétně 25. května 1921

1925 – Viskózní vlákno vyrobené pro textilní použití.

1958 – Po sloučení s Českou uměleckou hedvábnou továrnou vznikl jeden státní podnik pod obchodním jménem Severočeské chemické závody Lovosice.

1960 – Začátek výroby vysokopevnostních viskózových vláken pro technické aplikace.

1966 – Konec výroby textilního viskózového vlákna.

1. září 1998  – Založení Glanzstoff – Bohemia s. r. o.

1998 – Zakoupena výrobna na výrobu technického viskózového vlákna.

2000 – Do provozu uvedeno zařízení na čištění výfukových plynů. Obnovená kyselina sírová se ve výrobním procesu znovu používá jako surovina.

2002 – V srpnu došlo ke katastrofickým povodním – výrobní operace pokračovaly až po 6 týdnech.

2010 –  Instalace zařízení na znovuzískání zinku na bázi výměníku iontů. Znovu získaný zinek se znovu používá jako surovina.

2013 Pro průmyslovou zónu Lovosice byla postavena protipovodňová ochrana proti 100leté vodní hladině.