Dne 29.8.2019 v 16:20 hod. byl nahlášen požár ve skladu materiálu surovin pro výrobu tkanin. Na likvidaci požáru se podílelo 14 jednotek HZS ČR, včetně HZSP Lovochemie. Byl povolán specializovaný měřící vůz HZS, který monitoroval v okolí přítomnost škodlivých látek. Ani v blízkém ani ve vzdáleném okolí nebyly po celou dobu monitoringu zjištěny v ovzduší žádné škodliviny. Požár byl lokalizován ve 21:00 hod., zjištění příčiny požáru je předmětem šetření.  Rádi bychom touto cestou poděkovali celému HZS ČR za profesionální zásah v areálu firmy a našim zaměstnancům za pohotové zvládnutí této situace v souladu s bezpečnostními předpisy. V souvislosti s požárem došlo ke zranění jednoho našeho zaměstnance, který byl transportován do litoměřické nemocnice. Jeho stav je plně stabilizovaný a byl propuštěn do domácího ošetřování. Zároveň došlo ke zranění tří zasahujících členů HZS ČR, na které myslíme a přejeme brzké uzdravení.

O nás

Zabýváme se výrobou viskózových vláken a zpracováním textilních vláken, polyesteru, nylonu a aramidu. Vyrábíme vlákna k technickému a textilnímu využití pro pestrou škálu výrobků. Zaměřujeme se také na zpracování technických zpevňujících materiálů, dodáváme produkty pro výrobu pneumatik.

Produkty

Vyztužení

Kabely a technické tkaniny pro gumárenský a kompozitní průmysl.

Viskozitní vlákna

Vlákna vyráběná technologií kontinuálního spřádání, v jednom z nejmodernějších a ekologicky šetrném viskózním odstředivkovým zařízení na světě.

Využití v praxi

Společnost Glanzstoff je významným výrobcem technických přízí, jednonásobných nití a technických tkanin pro gumárenský a kompozitní průmysl, vedoucí k výrobě a zpracování vysokopevnostních viskózových nití pro technické aplikace.

Zpevnění pneumatik

Výrobky vyráběné v závodech společnosti Glanzstoff jsou určeny především pro vysoce výkonné pneumatiky (vysokorychlostní pneumatiky a závodní pneumatiky). Tyto výrobky tak splňují nejvyšší požadavky z hlediska bezpečnosti a výkonu. Vlákna a tkaniny se používají v různých částech pneumatiky, kde pomáhají udržovat vysokou úroveň namáhání, deformace a teploty pozorované u běžící pneumatiky, zejména při vysoké rychlosti.

Pryžové výrobky

Zlepšovaní mechanické odolnosti pryžových výrobků, nejčastěji pro odvětví jako je automobilový průmysl, energetika a letectví.

Automobilové hadice a pásy
Vzduchové pružiny (automobilové zavěšení)
Mořské hadice
Zvedací vaky a pružné konstrukce

Kompozity

Zvýšená poptávka po lehčích výztužných řešeních vedla průmysl k použití kombinace různých materiálů. Díky odbornosti v oblasti polymerů, vláken, textilních a lepicích chemikálií vám Glanzstoff pomůže vyvíjet nové kompozitní struktury.

Udržitelný rozvoj

Glanzstoff velmi vážně přijímá odpovědnost za své zaměstnance, společnost a budoucí generace. V posledních desetiletích byl udržitelný rozvoj téměř výlučně synonymem pro ekologickou výrobu. Tu představují následující postupy.
   • Celulóza získávána z udržitelně obdělávaných plantáží
   • Ultramoderní čištění vzduchu (nejlepší dostupná technologie)
   • Efektivní vícestupňové čištění odpadních vod
   • Fotovoltaická elektrárna
   • Efektivní využití energie pomocí nejnovějších technologií
   • Krátké přepravní trasy
   • Pozitivní firemní klima a nejvyšší bezpečnostní standardy
   • Neustálé investice do zaměstnanců a strojů
   • Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2019

Novinky

14.6.2018 / Novinky

Zpráva o vlivu na životní prostředí za rok 2017

Glanzstoff – Bohemia s.r.o. bere svou odpovědnost vůči spolupracovníkům, společnosti a budoucím generacím velice vážně. Základním předpokladem výrobní činnosti společnosti…
Read More
17.3.2018 / Novinky

O skupině Glanzstoff

Skupina Glanzstoff vznikla z původní rakouské společnosti Glanzstoff Austria ve městě St. Polten. V roce 1997 se rozšířila o závod…
Read More

archiv novinek